Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2020-10-16, Piątek
Przemoc w rodzinie, źródło: https://www.lubin.pl

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn.: „Przeprowadzenie w roku 2020 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od dnia 16.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Ofertę na powierzenie do realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2020 r. 

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie bip.powiatraciborski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe – Konkursy – Ogłoszenia 2020” lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, pokój nr 9B.
wszystkie
początek strony