początek strony

Powiat

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-10-14, Środa
Foto: www.kancelariaglod.pl

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:

1)    Prowadzenie w 2021 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5;
2)    Prowadzenie w 2021 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9.

Zadania realizowane będą w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2020 r.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenia_2020.html lub w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, pokój nr 7, budynek A.
wszystkie