początek strony

Powiat

POWIATOWO-GMINNY TRANSPORT PUBLICZNY

2019-11-27, Środa

Powiat Raciborski jest wspólnie z gminami organizatorem transportu publicznego. W oparciu o przepisy zapewnia komunikację pomiędzy miejscowościami w poszczególnych samorządach, realizując w ten sposób zadanie własne gmin. W ramach powyższego działania gminy, w formie rekompensaty, partycypują finansowo w kosztach PKS na swoim terenie wynikających z poszczególnych linii autobusowych oraz ich godzin kursowania.

Z inicjatywy Gmin Kuźnia Raciborska i Nędza przeprowadzono w raciborskim PKS-ie kontrolę rozliczeń przychodów i kosztów publicznego transportu zbiorowego. Kontrolę przeprowadziła osoba wskazana przez powyższe samorządy. Od wyniku kontroli uzależniały one współfinansowanie przewozów autobusowych. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Przeciwnie - potwierdziła prawidłowość realizacji zadania przez powiatowego przewoźnika. Obecnie Powiat oczekuje na stanowisko Gmin w sprawie dalszego finansowania transportu. Jeśli nie będzie pełnego zabezpieczenia rekompensaty po stronie Gmin, organizator transportu jakim jest Powiat Raciborski zostanie zmuszony do redukcji kursów, które zgodnie z przepisami są zadaniem gminy. Powyższe może skutkować zmianą rozkładu jazdy już od 2 grudnia.

Warto podkreślić, że Powiat zwiększył udział do 25% kosztów comiesięcznej rekompensaty dla PKS, odciążając tym samym znacznie wydatki samorządów gminnych.
wszystkie