Pierwsza sesja w VII kadencji!

2024-05-07, Wtorek
Dziś o godz. 12.00 w sali obrad w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na pierwszej sesji spotkali się radni elekci wybrani w kwietniowych wyborach samorządowych. Starostą Raciborskim został Grzegorz Swoboda a przewodniczącym rady Tomasz Cofała.

Pierwsze obrady rozpoczął natomiast najstarszy radny nowo wybranej rady Pani Anna Iskała.

Następnie z rąk Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej Pani Zuzanny Lepiarczyk elekci odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli także uroczyste ślubowanie. Rada Powiatu Raciborskiego VII kadencji liczy 21 radnych. Kadencja rady powiatu trwać będzie pięć lat.

W dalszej kolejności nastąpił wybór nowego przewodniczącego rady, którym został Tomasz Cofała. Następnie wybrani zostali wiceprzewodniczący rady. Zostali nimi Marek Bugdol oraz Ryszard Wolny.

Radni wybrali także starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu. Radni funkcję włodarza powiatu powierzyli Grzegorzowi Swobodzie, który w głosowaniu uzyskał 17 głosów poparcia.

Na wniosek starosty powołani zostali również jego zastępcy- Ewa Lewandowska w roli Wicestarosty Powiatu oraz Marek Kurpis jako Etatowy Członek Zarządu. Ponadto w skład zarządu powiatu weszli Eugeniusz Kura oraz Rita Serafin.

wszystkie
początek strony