początek strony

Powiat

Pierwszy dzwonek w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego...

2003-09-01, Poniedziałek
Dla ponad 6.500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim 1 września br. zabrzmi pierwszy dzwonek. Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2003/2004, z udziałem przedstawicieli władz powiatu na czele ze Starostą Raciborskim Henrykiem Siedlaczkiem, odbędzie się 01.09.br. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu. W tym roku w powiecie raciborskim mury szkolne opuściło9 1.520 gimnazjalistów. Od 1 września br. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, uczęszczać będzie 1.832 uczniów. Są to mieszkańcy raciborszczyzny i powiatów ościennych (wodzisławskiego, głubczyckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego). Kształcić się będą w 56 klasach, a średnia liczba uczniów w klasach pierwszych wynosi 32. Ogółem w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego w nowym roku szkolnym 2003/2004 kształcić się będzie 6.553 uczniów w 223 klasach. Młodzież będzie zdobywać wiedzę pod opieką ponad 700 nauczycieli. Placówki oświatowe podległe Powiatowi Raciborskiemu przygotowane są do nowego roku szkolnego. W szkołach w czasie wakacji odbywały się remonty, ale – z uwagi na skromny budżet oświaty – tylko te najpilniejsze. Największe remonty przeprowadzane są w trzech szkołach: w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Są to tzw. inwestycje termomodernizacyjne związane z wymianą kotłowni, wewnętrznej sieci c.o., z wymianą okien lub też ociepleniem budynku. Ich całkowity koszt wyniósł blisko 3 mln zł., z czego blisko 50% zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakończenie prac przewidywane jest najpóźniej w październiku br. Z kolei w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu rozpoczęto remont dachu. Całkowity koszt remontu oszacowano na 300 tys. zł. Ponadto w niektórych placówkach w czasie wakacji przeprowadzone zostały drobne prace remontowe, polegające głównie na odmalowaniu pomieszczeń. Tradycyjnie już nowy rok szkolny uroczyście jest inaugurowany z udziałem przedstawicieli władz powiatu. Jest to Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego, której gospodarzem jest co roku inna szkoła podległa Powiatowi Raciborskiemu. W tym roku gospodarzem Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2003/2004 jest Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu. Z uwagi na brak pomieszczenia, uroczystość odbędzie się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej. Początek o godz. 13.00. W uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego udział wezmą przedstawiciele władz powiatu raciborskiego – ze Starostą Raciborskim Henrykiem Siedlaczkiem i Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Wziontkiem na czele, a także zaproszeni goście.
wszystkie