Podpisano umowy na dofinansowanie modernizacji dróg do gruntów ornych

2022-06-17, Piątek
Podpisano umowy na dofinansowanie modernizacji dróg do gruntów ornych

15 czerwca w siedzibie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego starosta Grzegorz Swoboda wraz z wicestarostą Markiem Kurpisem oraz skarbnikiem powiatu Romanem Nowakiem podpisali umowy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych wykorzystywanych jako dojazd do gruntów ornych.

Umowy dotyczą dwóch odcinków dróg w gminach Rudnik i Krzanowice.

Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzi.
Modernizacja dotyczy odcinka drogi w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w Dolędzinie do granicy z województwem opolskim.
Szacunkowy koszt to 547 600 zł, z tego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2022 przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 217 600 zł.
Planowany termin realizacji: wrzesień 2022 roku.

- Modernizacja odcinka drogi powiatowej wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów.
Modernizacja dotyczy odcinka drogi w ciągu ul. Bieńkowickiej w Bojanowie do granicy z gminą Krzyżanowice.
Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2022 przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 278 880 zł.
Planowany termin realizacji: październik 2022 roku.

wszystkie
początek strony