Powiatowa inauguracja roku szkolnego

2017-08-31, Czwartek

Po wakacyjnej przerwie, 4 września, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu odbędzie się Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Początek uroczystości o godz. 13.00.

W szkołach podległych powiatowi (II LO, ZSO Nr 1, CKZiU Nr 1 i CKZiU Nr 2 „Mechanik”) kształcić się będzie 3269 uczniów w 119 oddziałach. W 32 klasach pierwszych naukę rozpocznie 996 absolwentów szkół gimnazjalnych. Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych (ZSS) uczyć się będzie 203 uczniów, a Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW) 65 wychowanków. W nowym roku szkolnym z młodzieżą będzie pracować 466 nauczycieli. Dwiema szkołami pokierują nowi dyrektorzy – ZSO Nr 1 – Marzena Kacprowicz, a II LO – Marek Ryś.

Podczas inauguracji ślubowanie złoży sześciu nauczycieli, którym w sierpniu nadano stopień nauczyciela mianowanego. Będą to:
- Agnieszka Wereszczyńska  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
- Karolina Kostka-Szczyrba - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
- Franciszek Sztuka - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Raciborzu,
- Daria Otulak - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,
- Piotr Sławik - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach,
- Justyna Dudek - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

W dalszej części uroczystości starosta Ryszard Winiarski wręczy nagrody dla najzdolniejszych uczniów oraz sportowców za osiągnięcia w minionym roku szkolnym. W tym roku otrzyma je 41 finalistów bądź laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, medalistów zawodów sportowych i laureatów konkursów artystycznych. Nagrody w łącznej wartości 18 tys. złotych otrzymają następujący uczniowie poszczególnych szkół:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1:
Julia Pleszewska, Michael Gorgosch, Wiktoria Kopczyńska, Jan Stogniew, Karolina Koletzko, Łukasz Gawron, Fedor Brekhov, Laura Szafarczyk, Bartłomiej Strózik, Jacek Nitychoruk, Paweł Plottek, Julia Georges, Dorota Maciaszek, Agnieszka Kowalska.

- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza:
Agnieszka Kowalska, Natalia Górecka, Łukasz Ehr, Nicole Klobuczek, Adam Dobrzański, Michał Krutki, Julia Różycka, Marcin Franaszek, Karolina Gawliczek, Julia Szymik, Paulina Puczek, Kamila Wierzbicka, Karolina Kołek, Natalia Nowak, Wojciech Jezusek, Anna Wieczorek, Karol Pierzchała.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1:
Natalia Tul, Wiktoria Krzykała, Martin Smołka, Mateusz Zybała, Sabina Biczysko, Dariusz Kapica, Mikołaj Cieślik.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”: Patryk Ogonowski, Dawid Bogdziewicz, Andreas Posmyk, Daniela Dziedzic.

Podczas wakacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat wykonywane były prace remontowe. Największe z nich przeprowadzone zostały w CKZiU Nr 2 „Mechanik”, gdzie trwa realizacja unijnego projektu związanego z utworzeniem 10 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodu. Wykonane zostały już m.in. prace budowlane w pracowniach obróbki skrawaniem, pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych oraz pracowni informatycznej (wartość inwestycji to 1,8 mln złotych). Dodatkowo w szkole wykonano modernizację kanalizacji deszczowej (26 tys. złotych).

Kolejne 8 pracowni w ramach unijnego projektu powstanie także w CKZiU Nr 1. Został już wyłoniony wykonawca prac, których efekt zobaczymy na początku kolejnego roku szkolnego. Modernizacja obejmie pracownie: murarsko-tynkarską, architektury krajobrazu, dwie gastronomiczne i chemiczne, hotelarsko – turystyczną oraz laboratorium reklamy. Dodatkowo pracownie zostaną doposażone w niezbędny i nowoczesny sprzęt i urządzenia.

W II LO wymieniona została instalacja elektryczna, część kanalizacji sanitarnej i wykładziny PCV na drugim i trzecim piętrze. Wartość modernizacji to blisko 300 tys. złotych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wykonano modernizację sali gimnastycznej, w tym malowanie, oświetlenie oraz odnowienie drzwi. Remont kosztował 135 tys. złotych.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej istniejącą kotłownię olejową zastąpiono kotłownią gazową. Koszt inwestycji to 41 tys. złotych.

W Młodzieżowym Domu Kultury trwa wymiana stolarki okiennej od strony ul. Stalmacha oraz zostaną zmodernizowane sanitariaty. Wartość inwestycji to 71 tys. złotych.

W ZSS podczas wakacyjnej przerwy zmodernizowana została instalacja elektryczna oraz zasilanie instalacji komputerowych (18 tys. zł), a w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym pomalowane zostały dwie sale do gimnastyki korekcyjnej oraz  zaadaptowano pomieszczenia na nowe sale do gimnastyki korekcyjnej (16 tys. złotych).

wszystkie
początek strony