początek strony

Powiat

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

2018-09-03, Poniedziałek

Po wakacyjnej przerwie, 3 września, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu odbyła się Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

W szkołach podległych powiatowi (II LO, ZSO Nr 1, CKZiU Nr 1, CKZiU Nr 2 „Mechanik”, ZSE, ZSS i MOW) kształcić się będzie 3500 uczniów w 154 oddziałach. W 32 klasach pierwszych naukę rozpocznie 945 absolwentów szkół gimnazjalnych. Dwoma szkołami pokierują nowi dyrektorzy – ZSS – Agata Wieczorek, a ZSE – Paweł Ptak.

Podczas inauguracji ślubowanie złożyło dziewięciu nauczycieli, którym w sierpniu nadano stopień nauczyciela mianowanego. Byli to:
- Katarzyna Rożek - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,
- Alicja Kerner - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,
- Anna Wyżgoł - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,
- Jarosław Matuszczak - Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,
- Alicja Czech - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach,
- Łukasz Wiewiór - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach ,
- Dominika Rosińska - II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu,
- Katarzyna Gruchała - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
- Dawid Piela - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu.

W dalszej części uroczystości starosta Ryszard Winiarski wręczy nagrody dla najzdolniejszych uczniów oraz sportowców za osiągnięcia w minionym roku szkolnym. W tym roku otrzymało je 46 finalistów bądź laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, medalistów zawodów sportowych i laureatów konkursów artystycznych. Nagrody w łącznej wartości 18 200,00 złotych otrzymali następujący uczniowie poszczególnych szkół:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1:
Amadeus Kruty, Paweł Gruszka, Piotr Ploch, Bartłomiej Płaczek, Karolina Koletzko, Fedor Brekhov, Philipp Fuchs, Aleksandra Kaptur, Ewelina Ploch, Zuzanna Koloska, Natalia Ficoń, Aleksandra Szatanek, Jacek Nitychoruk, Mikołaj Cembaluk, Kacper Kordek, Sandra Gajda, Natalia Grzeszata, Alicja Jacheć, Paulina Rzeźnik

- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza:
Natalia Puczek, Anna Wieczorek, Kamil Mucha, Maciej Giemza, Dorota Himel, Monika Kapinos, Natalia Sienkiewicz, Mateusz Dzimiera, Dominika Galli, Karolina Kubala, Artur Handziuk, Oliwia Gdynia, Aleksandra Figurniak, Julię Różycką, Marcin Franaszek, Kacper Haręzga, Magda Jureczko, Milena Pilipczuk.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1:
Natalia Tul, Marcin Nowak, Sandra Pluta, Sandra Rudzok, Julia Niemira- Adamczyk.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”:
Patryk Ogonowski, Dawid Bogdziewicz, Jan Fiołka, Aleksander Ostrowski

Podczas wakacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat wykonywane były prace remontowe.

W CKZiU Nr 1 wykonano prace modernizacyjne i wyposażono pracownię laboratorium reklamy, pracownie murarsko-tynkarską wraz z zapleczem magazynowo - szatniowym, pracownię architektury krajobrazu z zapleczem gospodarczym, oraz dwie pracownie gastronomiczne wraz z zapleczem szatniowym. Roboty budowlane objęły pomieszczenia 2 pracowni chemicznych oraz pracowni hotelarsko-turystycznej. Dodatkowo w szkole wykonano podjazd oraz dźwig osobowy o konstrukcji samonośnej dla uczniów niepełnosprawnych oraz przebudowano dwa węzły sanitarne.

W CKZiU Nr 2. „Mechanik” także zostały zmodernizowane i wyposażone pracownie: maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; pomiarów elektrycznych; mechatroniczna; odnawialnych źródeł energii wraz z utwardzeniem terenu dla zewnętrznych stanowisk; techniczna, mechaniki i postaw konstrukcji maszyn;  CAD/CAM; obróbki skrawaniem; automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych; informatyczna. Ponadto wykonano posadzki niepylące na bazie żywic poliuretanowych w korytarzach szkoły.

W II LO wymieniona została część instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i wykładzin PCV.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wykonano przebudowę pomieszczeń strychu. Powstała tam pracownia fotograficzna z wydzielonymi pomieszczeniami: studia fotograficznego, ciemni, szatni, dwóch przedsionków w tym przedsionka ciemnego oraz miejsca na stanowiska komputerowe. Ponadto pomieszczenie służące dawniej jako mieszkanie służbowe zaadaptowano na gabinet dydaktyczny.

W Młodzieżowym Domu Kultury trwa termomodernizacja elewacji budynku od strony podwórza oraz remont sceny w sali widowiskowej.

wszystkie