początek strony

Powiat

Powiatowe badania wad postawy w Krzanowicach

2019-06-26, Środa

W dniu 26.06.2019 r. w kolejnej gminie powiatu raciborskiego, tym razem w Urzędzie Miasta w Krzanowicach, miało miejsce spotkanie dotyczące planowanego przeprowadzenia nieodpłatnych badań wad postawy dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Zagadnienie zostało omówione ze strony gminy przez Burmistrza Andrzeja Strzedullę, sekretarz Irenę Dudę oraz inspektora Marcina Kandziorę. Powiat reprezentowali wicestarosta Marek Kurpis oraz dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artur Krawiec.  

Ustalono, iż badaniami zostanie objętych blisko 140 dzieci klas I-III ze szkół podstawowych z Krzanowic, Borucina i Wojnowic. Termin zaplanowano na miesiąc październik br. Badania zostaną przeprowadzone w poszczególnych placówkach przez pracowników powiatowego MOS-u w oparciu o specjalistyczny sprzęt, którym dysponuje ośrodek. Dyrektor A. Krawiec dla rodziców, szkoły oraz pracowników gminy przeprowadzi prelekcję podsumowującą badania wraz z zaleceniami ich realizacji. Każdy rodzic otrzyma również informację z wynikami badań swojego dziecka. W nowym roku szkolnym zajęcia gimnastyki korekcyjnej powiat planuje prowadzić w gminie w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Przypadki wymagające  specjalistycznego sprzętu i długoletniego doświadczenia pracowników będą realizowane w MOS.

 

wszystkie