początek strony

Powiat

Powiatowe badania wad postawy w Kuźni Raciborskiej

2019-07-12, Piątek

Wczoraj, 11.07.2019 r. w kolejnej gminie powiatu raciborskiego, tym razem w Urzędzie Miasta w Kuźni Raciborskiej, miało miejsce spotkanie dotyczące planowanego przeprowadzenia nieodpłatnych badań wad postawy dzieci klas I-III szkoły podstawowej oraz współpracy w zakresie koordynacji działań związanych z korekcją wad postawy po badaniach, w tym także prowadzenia zajęć dla dzieci ze skomplikowanymi wadami postawy ciała.

Zagadnienie zostało omówione ze strony gminy przez Burmistrza Pawła Machę , zastępcę Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Sylwię Brzezicką-Tesarczyk oraz Kierownika Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Annę Mainusz. Powiat reprezentowali wicestarosta Marek Kurpis oraz dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artur Krawiec.

Ustalono, iż badaniami zostanie objętych około 270 dzieci klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Kuźnia Raciborska. Termin przeprowadzenia badań zaplanowano na grudzień br. i styczeń przyszłego roku. Badania zostaną przeprowadzone w poszczególnych placówkach przez pracowników powiatowego MOS-u w oparciu o specjalistyczny sprzęt, którym dysponuje ośrodek. Dyrektor A. Krawiec dla rodziców, szkoły oraz pracowników gminy przeprowadzi prelekcję podsumowującą badania wraz z zaleceniami ich realizacji. Każdy rodzic otrzyma również informację z wynikami badań swojego dziecka. Władze gminy zorganizują zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci wymagających ćwiczeń korekcyjnych na poziomie szkolnym. Natomiast zajęcia dla osób ze skomplikowanymi wadami postawy ciała wymagające specjalistycznego sprzętu i doświadczenia specjalistów będą realizowane w MOS.

Podmioty zainteresowane tematem korygowania wad postawy zapowiedziały kontynuację badań w kolejnych latach.
wszystkie