początek strony

Powiat

Powiatowe szkoły dofinansowane ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r.

2017-03-08, Środa
 

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, również w tym roku szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat raciborski otrzymały dofinansowanie do organizacji inicjatyw promujących czytelnictwo oraz zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Tym razem do Programu powiat zgłosił szkoły średnie specjalizujące się zwłaszcza w kształceniu zawodowym uczniów.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w latach 2016 - 2020.

Po weryfikacji wszystkich złożonych wniosków wsparcie z budżetu państwa w województwie śląskim otrzymało 357 szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania w wys. 3 333 189 zł.

W gronie beneficjentów Programu znalazł się również powiat raciborski, który uzyskał dotację dla następujących szkół:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - 12 000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu - 12 000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu - 12 000,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach - 2 480,00 zł.

Łączna kwota zabezpieczona na realizację Programu z wkładem własnym powiatu wyniosła 48 100,00 zł.

wszystkie