początek strony

Powiat

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na raciborskim Zamku

2019-10-15, Wtorek

Wczoraj, 14 października, w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w ten szczególny dzień roku, wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożone zostały życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie oraz wykształcenie młodzieży. Następnie wręczone zostały doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji. Zwieńczeniem obchodów był występ artystyczny.

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 482 nauczycieli oraz 144 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy oni pracują dla ponad 4253 uczniów i wychowanków. Starosta Grzegorz Swoboda przywitał przybyłych gości oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji złożył serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z pracy.

W części oficjalnej wręczone zostały nagrody w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej nauczycielom.

W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego w 2019 r. otrzymali dyrektorzy:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu - Marzena Kacprowicz
- II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - Marek Ryś
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - Jacek Kąsek
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu - Sławomir Janowski

Ponadto nagrodę otrzymała również Agnieszka Chmielecka - pełniąca obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w roku szkolnym 2018/2019.

Następnie nagrody otrzymali wicedyrektorzy:
- II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - Maciej Malinowski
- II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - Krzysztof Chrupajło
- Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu - Joanna Burszyk
oraz kierownik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu - Leszek Kuzdrowski.

Starosta raciborski przyznał nagrodę następującym nauczycielom:
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu:
- Małgorzata Sokołowska
- Gabriela Habrom – Rokosz
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu:
- Monika Janowska
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
- Magdalena Sczyrba
- Danuta Pawlas – Lokaj
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu:
- Marek Kotwica
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
- Anna Karwowska – Kosztyła
z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu:
- Sabina Kaczorowska
- Bożena Przybyło – Kaleta
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu:
- Genowefa Rycerz
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach:
- Marlena Bajak
- Łukasz Sobeczko.

Po raz piąty wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół i placówek oświatowych, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody otrzymali:
- Małgorzata Blacha – kierownik gospodarczy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  „Mechanik” w Raciborzu
- Judyta Kaczor – sekretarz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

W 2019 r. 3 nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Awansowani nauczyciele: Monika Walas, Maciej Brzeźniak oraz Tomasz Orliński otrzymali listy gratulacyjne.

Na zakończenie części oficjalnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowisku oświatowemu  złożyła Janina Ptaszyńska, która w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach odczytała list gratulacyjny.

W uroczystości uczestniczyli także obecni i byli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych. W święcie wzięli udział również zaproszeni goście m.in.: radni powiatowi, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych i instytucji współpracujących ze szkołami.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny dzieci i młodzieży Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

wszystkie