początek strony

Powiat

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu

2018-01-15, Poniedziałek
 

Decyzja o jego utworzeniu zapadła w czerwcu 2017 r., swoją działalność zainaugurował 3 stycznia br., a dziś został oficjalnie oddany do użytkowania. Mowa o Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali starosta Ryszard Winiarski, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, poseł Czesław Sobierajski, senator Adam Gawęda oraz Zofia Urbaniak przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.

Starosta Winiarski przypomniał proces starania się powiatu raciborskiego się o utworzenie Zespołu w Raciborzu, sięgający roku 2015, oraz wyraził zadowolenie, że mieszkańcy powiatu będą mogli szybciej i łatwiej korzystać z jego usług. I lokalizację i warunki przyjmowania klientów docenił wicewojewoda Chrząszcz.

Zespół mieści się przy ul. Gamowskiej 3 w jednym z budynków Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Na jego cel przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia o powierzchni 201,22 m2. Wykonana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowano teren bezpośrednio przed budynkiem.

W pomieszczeniach wydzielono m.in.: punkt obsługi klienta z kącikiem dla dzieci, pokój orzeczeń, gabinet lekarski, toalety, pomieszczenia biurowe. Zakupione zostało niezbędne wyposażenie, w tym m.in. systemy teleinformatyczne, zestawy komputerowe, meble oraz system kolejkowy. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia, obejmujący dokumentację projektową, wyniósł ponad 430 tys. złotych.
W dzisiejszym wydarzeniu udział wzięli także włodarze samorządów gminnych powiatu. Po otwarciu Zespołu wicewojewoda wraz ze starostą Ryszardem Winiarskim, parlamentarzystami  i dyrektorem szpitala Ryszardem Rudnikiem wizytowali lecznicę.

Otwarcie Zespołu poprzedziło spotkanie wicewojewody Chrząszcza z samorządowcami ziemi raciborskiej, którego gospodarzem był starosta Winiarski. Podczas rozmów poruszono m.in. najpilniejsze sprawy i problemy samorządów, w których rozwiązaniu mógłby pomóc wicewojewoda (m.in. nadzór właścicielski), dyskutowano o służbie zdrowia, koniecznych inwestycjach drogowych i kolejowych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz

tel. 32 415 21 01
tel. 32 415 21 02
tel. 32 415 21 03
e-mail: pzon@powiatraciborski.pl

Godziny pracy:
- poniedziałek, środa, czwartek: 07:30 - 15:30
- wtorek: 7:30 – 17:00
- piątek: 7:30 – 14:00

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu powstał 1 stycznia 2018 r. Placówka rozpatruje sprawy dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy m.in.:
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16. rokiem życia;
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku życia;
- wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osób, które ukończyły 16. rok życia i posiadają ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
- wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
- wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom fizycznym i placówkom.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.powiatraciborski.pl zakładka Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

wszystkie