Monitoring jakości powietrza w powiecie

2019-10-22, Wtorek

W 2017 r. w powiecie raciborskim zamontowano kolejne urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza (pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5). Pojawiły się one w 22 miejscach powiatu raciborskiego. Czujniki zostały zamontowane w każdej z gmin oraz w każdej dzielnicy miasta Raciborza.

Stan czystości powietrza w wybranej gminie powiatu oraz dzielnicy Raciborza możemy sprawdzić wchodząc na stronę http://telemetria.tech/ .

Czujniki jakości powietrza zostały zaprojektowane i wykonane przez studentów koła naukowego kierunku Automatyka i Robotyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Projekt został sfinansowany przez powiat raciborski oraz miasto Racibórz.

Uwzględniając wcześniej zamontowane czujniki aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 30 punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza mających charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowiących elementu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Stan powietrza można sprawdzać pod adresami:
http://telemetria.tech/
http://www.looko2.com/heatmap.php
http://map.airly.eu/pl

Na terenie Miasta Racibórz przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowana jest stacja pomiarowa na której prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Dodatkowo stacja posiada małą stację meteo, której wyniki są zbierane na potrzeby WIOŚ.

Oficjalne otwarcie ww. certyfikowanej stacji pomiarowej monitorującej jakość powietrza w Raciborzu nastąpiło dnia 17 maja 2019 roku. Natomiast z powodu procesu kalibracji urządzeń pomiarowych wewnątrz stacji aparatura rozpoczęła pracę w pełnym wymiarze na początku czerwca 2019 roku.

Bieżące informacje o jakości powietrza w Raciborzu pochodzące ze stacji pomiarowej przy ul. Wojska Polskiego można zobaczyć klikając w link poniżej:
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/176/parametry/wszystkie

Poniżej link do powiadomień o jakości powietrza przekazywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach:
http://www.katowice.wios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf

Informacje o jakości powietrza można również znaleźć również na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresami:
http://www.katowice.wios.gov.pl oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Prognozy jakości powietrza dostępne są pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution 

Ponadto dostępna jest aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dająca możliwość śledzenia bieżących zmian zachodzących w powietrzu w swojej okolicy. Dostęp do aplikacji znajduje się pod adresem: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

wszystkie
początek strony