początek strony

Powiat

Powierzenie funkcji dyrektora DPS "Złota Jesień" Małgorzacie Krawczyńskiej

2017-08-01, Wtorek
 

W dniu dzisiejszym, Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał umowę na czas nieokreślony od 01 sierpnia 2017 r. na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" Małgorzacie Krawczyńskiej. Zarząd złożył dyrektor DPS gratulacje oraz życzenia sukcesów w kierowaniu placówką.

Małgorzata Krawczyńska podziękowała za zaufanie, jakim została obdarzona. Podkreśliła, że DPS działa stabilnie, realizując zadania statutowe. Aktualnie, w placówce przebywa 205 mieszkańców, co kształtuje się na poziomie pełnego obłożenia. DPS "Złota Jesień" cieszy się bardzo dobrą opinią oraz zaufaniem społecznym. Atutami są standard opieki, w tym zapewniony dostęp do opieki medycznej, oraz doświadczenie. Kwestie pracownicze zostały uspokojone. Dyrektor zaznaczyła, że postawiła w swoich dotychczasowych działaniach na rozwój i inwestycje w kadry. Udało się m.in. pozyskać ponad 20 tys. zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla pracowników.

Bardzo efektywnie i pomyślnie układa się współpraca z ośrodkami kształcenia w zakresie przyjmowania praktykantów do placówki. Osoby uczące się z zaangażowaniem wykonują powierzane zadania i obowiązki, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe.

W planach jest dalszy rozwój placówki, w tym również inwestycje infrastrukturalne. Pilną potrzebą jest wykonanie prac modernizacyjnych w kuchni.

Małgorzata Krawczyńska do końca lipca br. była zatrudniona na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Posiada wymagane kwalifikacje do pełnienia powierzonego stanowiska zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Kandydaturę Małgorzaty Krawczyńskiej pozytywnie zaopiniował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

 

 

wszystkie