początek strony

Powiat

Praca w starostwie w Referacie Architektury i Budownictwa

2020-01-13, Poniedziałek

Starostwo w Raciborzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. architektoniczno-budowlanych w Referacie Architektury i Budownictwa. Szczegółowe informacje o naborze są dostępne w BIP (www.bip.powiatraciborski.pl - zakładka „Nabór pracowników – 2020). Oferty prosimy składać do 27 stycznia br.

Praca polega m.in. na wykonywaniu zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
w szczególności analizie dokumentacji budowlanej, przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych i przyjmowaniu zgłoszeń robót budowlanych czy bieżącej obsługi klientów.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Raciborzu, plac Stefana Okrzei 4 lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@powiatraciborski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, do 27 stycznia br.

wszystkie