Pracownie do praktycznej nauki zawodów nabierają kształtów

2017-11-07, Wtorek
 

W pomieszczeniach Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz nr 2 „Mechanik” trwa kompleksowy remont. Prowadzone są prace budowlane, rozbiórkowe, demontowane są dotychczasowe elementy boazerii oraz panele podłogowe, wymieniana jest stolarka drzwiowa. Montowane są nowe instalacje elektryczne, oświetleniowe oraz izolacje przeciwwilgociowe. Sale są odmalowywane. W CKZiU nr 2 „Mechanik” termomodernizowane są świetliki dachowe.

Powiat raciborski realizuje inwestycję w ramach projektu pn.: "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim". Celem przedsięwzięcia jest stworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów w CKZiU nr 1 oraz nr 2 „Mechanik. Pracownie zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości ponad 1,5 mln zł.

W nowoczesnych pracowniach uczyć się będą uczniowie zawodów: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik analityk, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy, technik agrobiznesu, technik usług turystycznych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik cyfrowych procesów graficznych, murarz-tynkarz, kucharz oraz cukiernik, ogrodnik oraz rolnik, fotograf, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik, kierowca mechanik.

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2018 r., jego łączna wartość  wynosi  5.074.078,83 zł, a pozyskane dofinansowanie ponad 4 miliony złotych. Wkład własny powiatu to kwota ponad 700 tysięcy złotych.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII “Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. “Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 “Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego”.

Logo_efrr

 

 

wszystkie
początek strony