Pracownie do praktycznej nauki zawodu

2018-10-16, Wtorek
 

Jest ich łącznie 18 - 10 w „Mechaniku”, 7 w „Budowlance” i 1 w „Ekonomiku”. Niektóre zostały wyremontowane i przeszły „metamorfozę”, inne powstały od nowa. Część z nich już jest wykorzystywana przez uczniów. Mowa o nowoczesnych pracowniach do praktycznej nauki zawodu.
Pracownie powstały w ramach projektu pn.: "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim". Jego wartość to ponad 6 milionów złotych.

W pracowniach wykonano kompleksowe remonty, cześć pomieszczeń została przebudowana. Poszczególne sale zostały też doposażone w maszyny, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na tym nie koniec. Kolejne sprzęty i urządzenia systematycznie trafiają do pracowni w ramach realizacji dwóch innych projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Powstały m.in. węzły sanitarne i szatnie dla uczniów. Dodatkowo wykonano nowoczesną instalację hydrantową p.poż, nową instalację wod.-kan. oraz gazową. Ponadto w „Mechaniku” zmodernizowano świetliki dachowe. W „Budowlance” zainstalowano dźwig osobowy i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

- Od lat konsekwentnie stawiamy na szkolnictwo techniczne i zawodowe – informuje wicestarosta Marek Kurpis. Inwestycja ta zapewni uczniom lepszy start w dorosłe życie zawodowe, dając nie tylko możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej, ale również rozwijania praktycznych umiejętności w wybranych zawodach – dodaje.

Przypomnijmy. Uzupełnieniem projektu jest cykl certyfikowanych kursów, dodatkowych zajęć, staży i praktyk oraz wizyt studyjnych u pracodawców i na uczelniach wyższych dla uczniów, które od roku są realizowane w „Mechaniku”, a od tego roku ruszyły w „Budowlance” i „Ekonomiku”.

Z pracowni korzystają uczniowie kształcący się w zawodach takich jak: technik budownictwa, murarz-tynkarz, technik architektury krajobrazu, technik analityk, technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy, technik agrobiznesu, technik usług turystycznych, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik mechanik, elektromechanik, technik mechatronik, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik elektronik, technik cyfrowych procesów graficznych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Łączna wartość inwestycji: 6.300.000,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.013.001,30 zł
Wkład własny powiatu raciborskiego: 2.286.998,70 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII “Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. “Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 “Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT”.

Logo_efrr

wszystkie
początek strony