początek strony

Powiat

Program ochrony środowiska przed hałasem

2019-09-24, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego przystąpił do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu”.

W związku z powyższym poddaje się pod konsultacje społeczne w/w projekt. Z  terścią  programu można zapoznać się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Obwieszczenia-o-konsultacjach-projektu-Program-ochrony-rodowiska-przed-haasem-dla-terenw-pooonych-wzdu-odcinkw-drg-Powiatu-Raciborskiego-na-ktrych-stwierdzono-przekroczenie-dopuszczalnego-poziomu-haasu/idn:662.html oraz w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 , w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły przeprowadzenia konsultacji dostępne są w obwieszczeniu dostępnym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod w/w linkiem.

wszystkie