Przebudowa drogi powiatowej w Kornicach. 8 mln. zł na kolejne inwestycje drogowe

2020-11-19, Czwartek
Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wraz z dyrektorem operacyjnym firmy Eko Okna S.A. Adamem Wajdą wizytują teren przebudowy drogi powiatowej w Kornicach, autor: Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Po rozpoczęciu prac na drodze powiatowej nr 3504 S w Kornicach, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wraz z dyrektorem operacyjnym firmy Eko-Okna S.A. Adamem Wajdą wizytowali teren inwestycji.

Realizacja zadania jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego powiatu ze względu na bliskość największego zakładu produkcyjnego w powiecie raciborskim jakim są Eko-Okna S.A. Sama firma również ma swój udział finansowy w inwestycji i partycypuje w kosztach jej realizacji.

Od 9 listopada br. remontowany jest odcinek drogi powiatowej od ostatnich zabudowań miejscowości Kornice w kierunku miejscowości Pawłów.

Zakres robót dotyczący w/w przebudowy obejmuje głównie: jezdnię (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), zjazdy, pobocza, infrastrukturę techniczną, rowy i oznakowanie drogowe.

Zakończenie prac zaplanowano w lutym 2021 r.

wszystkie
początek strony