początek strony

Powiat

„Przy książęcym stole”- katalog wystawy na Zamku Piastowskim

2018-10-30, Wtorek
 

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu od lipca br. udostępniona dla zwiedzających jest wystawa stała pt.: „Przy książęcym stole” prezetnująca dziedzictwo kultury kulinarnej na średniowiecznych dworach książąt opawsko-raciborskich.

Ekspozycję wciąż urozmaicają nowości. Odwiedzający Zamek Piastowski mogą aktualnie otrzymać bezpłatną publikację - katalog wystawy - przybliżającą kontekst historyczny, zawierającą opis poszczególnych eksponatów prezentowanych na wystawach na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na zamku w Hradcu nad Morawicą (CZ) oraz przykłady średniowiecznych przepisów. Publikacja wydana została w polskiej i czeskiej wersji językowej i dostępna jest do wyczerpania nakładu.

Wystawa oraz katalog powstały w ramach projektu „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020, program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Projekt realizuje Powiat Raciborski w partnerstwie z Instytutem Dziedzictwa Narodowego - Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě) i Uniwersytetem Śląskim w Opawie (Slezská univerzita v Opavě).Fot.: G. Nowak, Zamek Piastowski w Raciborzu

wszystkie