„Przy książęcym stole” - wernisaż z degustacją potraw na Zamku Piastowskim

2018-09-12, Środa
 

We wtorkowe popołudnie 11 września 2018 r. w domu książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbył się wernisaż wystawy pt. „Przy książęcym stole” wraz z degustacją potraw, przyrządzonych na styl średniowieczny. Wystawa przygotowana została w ramach projektu "Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu", który realizuje Powiat Raciborski w partnerstwie z Instytutem Dziedzictwa Narodowego - Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě) i Uniwersytetem Śląskim w Opawie (Slezská univerzita v Opavě).

Podczas wczorajszego wydarzenia, odwiedzający Zamek goście zwiedzili wystawę, na której prezentowane są m.in. repliki mebli i zastawy stołowej z czasów średniowiecza oraz repliki eksponatów odnalezione w Raciborzu. Do celów wykonania replik eksponaty zostały udostępnione i opisane przez Muzeum w Raciborzu.

Następnie, prof. Irena Korbelářova, Prodziekan Wydziału Filozoficznego i Nauk Przyrodniczych na Śląskim Uniwersytecie w Opawie, opowiedziała o historii i ciekawostkach związanych z kulturą kulinarną na średniowiecznych dworach książąt opawsko-raciborskich. Potrawy na degustację przygotowane zostały w oparciu o średniowieczne receptury.

Uroczystości towarzyszył pokaz w wykonaniu członków Stowarzyszenia „Drengowie Znad Górnej Odry”, a jeden z członków - Robert Broda zaprezentował pokaz toczenia na kole garncarskim. Był też Łukasz Kuschnik – pszczelarz z duszą artysty z Krzyżanowic. Poczęstunek i oprawę przygotowała Restauracja „Opavska” z Raciborza. A pomocy przy obsłudze wydarzenia udzieliły również dwie uczennice z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Projekt "Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu" realizowany jest od listopada ubiegłego roku i potrwa do końca października br.

Celem projektu jest rozwój wspólnego, polsko-czeskiego historyczno-kulturalnego potencjału na przygranicznym obszarze Euroregionu Silesia, powiązanego z historią średniowiecznej kultury kulinarnej na dworach Piastów i Przemyślidów.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej - wspólnej wystawy  na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą. Obie wystawy są udostępnione do zwiedzania. Obu wystawom towarzyszą zorganizowane wydarzenia – wczoraj na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wydarzenie na zamku w Hradcu nad Morawicą odbyło się pod koniec czerwca br.

W ramach projektu, w połowie października br., wydana zostanie również publikacja  przybliżająca kontekst historyczny wystawy, zawierająca opis poszczególnych eksponatów prezentowanych na wystawach na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na zamku w Hradcu nad Morawicą oraz przykłady średniowiecznych przepisów. Publikacja zostanie przygotowana w polskiej i czeskiej wersji językowej.

Projekt realizowany jest przez zespół projektowy, w skład którego weszli m.in. eksperci, badacze historii, pracownicy naukowi oraz specjaliści z dziedzin historii kulinarnej, którzy przez cały czas trwania projektu pracowali wspólnie.

Projekt „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020, program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Fot.: G. Nowak, Zamek Piastowski w Raciborzu

„Przy książęcym stole” - wernisaż z degustacją potraw na Zamku Piastowskim

  • 1
  • 2

 

wszystkie
początek strony