początek strony

Powiat

Przyjmowane są kandydatury do tegorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury...

2003-07-30, Środa
Do 15.09.br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przyjmowane są kandydatury do tegorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury. Nagroda Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury przyznawana jest corocznie wyróżniającym się animatorom kultury, którzy swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji kultury powiatu raciborskiego. Nagrodę Starosty Raciborskiego otrzymać mogą animatorzy kultury, których działania mają zasięg ponadlokalny. Nagroda przyznawana jest w następujących dziedzinach: - twórczość literacka i publicystyczna, - popularyzacja książki i czytelnictwa, - upowszechnianie twórczości artystycznej – muzyki ,teatru, tańca, sztuk plastycznych i in., - ważne wydarzenie kulturalne, - animowanie społecznego życia kulturalnego, - muzealnictwa i ochrony dóbr kultury. Nagroda przyznawana jest na wniosek: instytucji kultury, stowarzyszeń lub związków twórczych i kulturalnych, środowiska twórczego, urzędów gmin powiatu raciborskiego. Wnioski z propozycją kandydatur do nagrody składa się w nieprzekraczalnym terminie do 15 września każdego roku, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury powiatu, regionu, kraju. Wnioski rozpatruje komisja ds. przyznania nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury, powołana decyzją Starosty, która decyduje również o ilości nagród. Tradycyjnie już Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury zostaną wręczone podczas uroczystości powiatowej inauguracji roku kulturalnego, która odbędzie się na początku października br. Bliższe informacje można uzyskać u Inspektora ds. Kultury w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu – tel. 32/415 44 08 wew. 334.
wszystkie