ROZLICZ PIT z Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu!

2024-02-12, Poniedziałek
Wzorem lat ubiegłych w dniach od 22.02.2024 r. do 23.04.2024 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu wraz z Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu umożliwiają darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z bezpłatnego wypełnienia formularza PIT. Dokumenty niezbędne do rozliczenia, tj. dokumentację za rok 2023 oraz PIT 37 za rok 2022 dodatkowo NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO można zostawiać w zaklejonej kopercie z napisem PIT w skrzynce, znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu codziennie w godzinach pracy urzędu. Informacja o miejscu i terminie odbioru dokumentów będzie przekazana drogą telefoniczną przez wolontariusza Fundacji.
wszystkie
początek strony