początek strony

Powiat

Raport o zagrożeniach na www.powiatraciborski.pl

2003-08-26, Wtorek
Na internetowej stronie Powiatu Raciborskiego działa już serwis Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Codziennie aktualizowane dane o zagrożeniach na obszarze powiatu dostępne są po kliknięciu logo międzynarodowego symbolu obrony cywilnej na stronie www.powiatraciborski.pl. Raport o zagrożeniach podzielony jest na cztery podstawowe działy: dane statystyczne, sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń, informacje dodatkowe i stany wód na wodowskazach na rzece Odrze. Każdy z tych działów zawiera szczegółowe informacje, a wśród nich m.in.: działania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, informacje o zagrożeniach pożarowych, epidemicznych, awariach. Raport o zagrożeniach na obszarze powiatu raciborskiego, dostępny w internecie, opracowywany jest przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu na podstawie raportów dobowych Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także informacji raciborskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Serwis aktualizowany jest codziennie o godz. 9.00. Raport o zagrożeniach dostępny jest na internetowej stronie Powiatu Raciborskiego – www.powiatraciborski.pl. Na stronie głównej, w prawej górnej części portalu, zamieszczony jest odsyłacz do serwisu „Raport o zagrożeniach”. Łączem jest obrazek (międzynarodowy symbol obrony cywilnej) – niebieski trójkąt wpisany w pomarańczowe koło.
wszystkie