początek strony

Powiat

Remont Łąkowej i Kościuszki oficjalnie zakończony

2019-10-30, Środa
 

Dziś symbolicznie oddano do użytku po przebudowie prawie kilometrowy odcinek drogi powiatowej na ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu. W wydarzeniu uczestniczył starosta raciborski Grzegorz Swoboda i prezydent Raciborza Dariusz Polowy. Wartość inwestycji to prawie 6,5 mln zł.
Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego, powiatu i miasta.

- Możemy cieszyć się nowo wyremontowanym odcinkiem  i formalnie przekazać go mieszkańcom. Mam nadzieję, że droga będzie długo służyła. Wszystkie te uwagi, które zgłaszali zarówno mieszkańcy jak i radni zostały uwzględnione. Myślę, że inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. - mówił dziś starosta Grzegorz Swoboda.

Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu - prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową. Wykonana została nowa konstrukcja drogi oraz nowy pakiet warstw bitumicznych, przebudowane zostały chodniki i istniejąca ścieżka rowerowa. Wykonano nowy odcinek ścieżki rowerowej od ul. Josepha Von Eichendorffa do ul. Wandy i nowe zatoki autobusowe wraz z peronami.

Równolegle prowadzone były trzy zadania, które z powodzeniem udało się razem spiąć:  Największa to oczywiście przebudowa ul. Łąkowej/Kościuszki. Równolegle wykonywana była przez Miasto Racibórz poprawa oświetlenia ulicznego, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji budował nową sieć wodociągową na tym odcinku.

-  Droga jest kompletna, my widzimy asfalty, ścieżki rowerowe, chodniki, natomiast pod tym wszystkim jest jeszcze cała infrastruktura. To było trudne zadanie, ale wszystkie strony ze sobą współpracowały, a problemy - które rzecz jasna - pojawiały się w trakcie realizacji inwestycji były na bieżąco rozwiązywane. - wyjaśnia Roman Peikert, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Kierowcy od blisko miesiąca mogą już bez przeszkód korzystać z nowej drogi. Zwracamy uwagę na nowe oznakowanie i zmianę pierwszeństwa przejazdu.

Jadący od strony Rafako w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja mają teraz pierwszeństwo. Dotąd musieli ustępować pojazdom jadącym ul. Łąkową i skręcającym w ul. Kościuszki.

Życzymy bezpiecznej jazdy.

wszystkie