początek strony

Powiat

Remont ul. Korczaka w Raciborzu

2018-10-03, Środa

W związku z zapytaniami mieszkańców, informujemy o remoncie ul. Korczaka w Raciborzu. Remont dotyczy przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikami.

Prace obejmują w szczególności roboty ziemne, roboty kanalizacyjne, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, budowę chodników i zjazdów oraz prace porządkowe. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 15 maja br. W wyniku postępowania, z trzech firm, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Przekazanie placu budowy nastąpiło w czerwcu br. Wartość inwestycji to 4 882 308,15 zł. Zadanie będzie wykonane do 30 czerwca 2019 r.

Jak informuje przedstawiciel firmy Strabag, wykonana została już inwentaryzacja geodezyjna przekazanego terenu. Teraz trwają czynności inwentaryzacyjne obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym i jego sąsiedztwie (budynki, zjazdy, urządzenia).

Na 15 października planowane jest rozpoczęcie robót drogowych, które polegać będzie na przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni i rozpocznie się od strony miejscowości Bojanów - odcinek o długości 450 mb (odcinek bez zabudowań mieszkalnych i kanalizacji deszczowej). Planowane do wykonania są roboty rozbiórkowe, ziemne, wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację, następnie zabudowa warstw podbudowy kruszywowej oraz z mas asfaltobetonowych, do wykonania warstwy tzw. wiążącej – asfaltobetonowej włącznie. Ten zakres firma planuje zrealizować do sezonu zimowego.

Pod względem organizacji ruchu drogowego wyżej wymienione roboty drogowe będą prowadzone przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej wahadłowej.

W sezonie zimowym planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej na dalszym odcinku drogi, w rejonie zabudowań, tj. odcinek od drogi krajowej nr 45 w kierunku m. Bojanów – o dł. 530 mb.

 

 

wszystkie