początek strony

Powiat

Remont ul. Ocickiej w Raciborzu

2017-07-14, Piątek

Od poniedziałku 17 lipca br. rozpoczną się prace na ul. Ocickiej w Raciborzu (II etap). W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 782 m  – od skrzyżowania z  ulicą Koszalińską do końca skrzyżowania z ulicą Węgierską.

Zakres zadania obejmuje głównie wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika, wykonanie ścieżki rowerowej (od ul. Koszalińskiej do ul. Bolesława Leśmiana) i na dalszym odcinku – pobocza oraz wymianę istniejących oraz zabudowę nowych studzienek ściekowych.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 12.

W pierwszej kolejności będą realizowane roboty na odcinku od ul. Koszalińskiej do skrzyżowania z ulicami Bolesława Leśmiana i Osiedleńczą - po stronie lewej (jadąc w kierunku Ocic).
Roboty będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni i sterowaniu ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej wahadłowej.

O realizacji kolejnych odcinków przebudowy ul. Ocickiej będziemy informować na bieżąco.   
Planowany termin zakończenia robót to 6 października 2017r.

Za utrudnienia w ruchu drogowym w trakcie prowadzenia robót - przepraszamy.

wszystkie