początek strony

Powiat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2020-07-24, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2020 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, jako realizatora zadania wybrał Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu.
wszystkie