początek strony

Powiat

Socjologia to nowy kierunek kształcenia w PWSZ w Raciborzu

2003-09-01, Poniedziałek
Nowy kierunek kształcenia – socjologia, uruchomiony zostanie w roku akademickim 2003/2004 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Słuchacze będą mogli studiować w trybie dziennym i zaocznym na trzech specjalnościach. Rekrutacja na socjologię zakończy się 19.09.br. Zgodę na uruchomienie kierunku socjologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 19.08.br. Jest to pierwszy pozytywnie załatwiony wniosek o nowe kierunku kształcenia, z kilku złożonych w MENiS przez raciborską uczelnię. Słuchacze będą mogli studiować socjologię w trybie dziennym i zaocznym, na trzech specjalnościach: kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych. Na studentów czeka 110 miejsc. Studia dzienne są bezpłatne, a warunkiem przyjęcia jest konkurs świadectw maturalnych i rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się 22.09.br. Rekrutacja potrwa do 19.09.br. Do tego czasu w pok. nr 100 w budynku PWSZ w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 należy złożyć dokumenty – podanie, świadectwo dojrzałości, orzeczenie lekarskie, 4 zdjęcia i dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Nauka na studiach dziennych i zaocznych rozpocznie się 01.10.br. Warto przypomnieć, że we wrześniu przeprowadzony zostanie również dodatkowy nabór na pozostałe kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Wolne miejsca są jeszcze na kierunkach: wychowanie fizyczne i zdrowotne, pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym i wychowanie plastyczne z grafiką użytkową. Szkoła umożliwia także podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych (wychowanie fizyczne, studium pedagogiczne, pedagogika specjalna z rytmiką, wychowanie do życia w rodzinie), kursach instruktorskich (piłki nożnej, lekkiej atletyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, masażu) oraz kursach dla wychowawców i edukacji regionalnej dla nauczycieli. Poszerzenie oferty raciborskiej uczelni o kierunek kształcenia socjologia ułatwi zdobycie atrakcyjnego zawodu kolejnej grupie z naszego regionu, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów pobytu i nauki w odległych ośrodkach akademickich. Stopniowy rozwój szkolnictwa wyższego czyni Racibórz miastem coraz bardziej atrakcyjnym dla młodzieży.
wszystkie