początek strony

Powiat

Sołtys i gospodyni na straży bezpieczeństwa na pietrowickiej wsi

2017-10-19, Czwartek

Już 25 października w Centrum Społeczno – Kulturalnym  w Pietrowicach Wielkich  odbędą się konkursy pn. „Sołtys liderem bezpiecznej pracy na wsi” oraz Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi”. Początek zmagań o godz. 10.00. Uczestnikami będą sołtysi, rolniczki i kobiety pracujące w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Pietrowice Wielkie.

Celem konkursów jest krzewienie zasad prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa wiejskiego w ramach dobrej praktyki rolniczej zgodnie z ochroną środowiska i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Uczestnicy do rozwiązania będą mieli krzyżówkę zawierającą pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy rolniczej, działalności KRUS, ochrony środowiska w rolnictwie.

Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe.

Konkursy zostaną poprzedzone szkoleniem, którego celem będzie przekazanie ogólnej wiedzy
na temat:
- zagrożeń pojawiających się na terenie gospodarstw rolnych ze szczególnym omówieniem zagrożeń będących najczęstszą przyczyną wypadków,
- ochrony środowiska w rolnictwie,
- procedur obowiązujących przy zgłaszaniu zdarzeń wypadkowych,
- podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wypłacanych przez KRUS świadczeń.

Organizatorami konkursów są: Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, Powiat Raciborski, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu, oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Raciborzu. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Pietrowice Wielkie.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu oraz w konkursie!

wszystkie