Sposób udzielania porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-03-13, Piątek

Z powodu zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, od 16 marca 2020 r. porady prawne będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zmianie tej podlegają wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie powiatu raciborskiego.

Warunkiem skorzystania z porady jest wcześniejsze przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku mailem na adres: [email protected]

Do wzoru wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołączono oświadczenie, o braku możliwości  poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie może zostać również przesłane pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz.

Po przesłaniu do Starostwa wniosku należy poczekać na wyznaczenie terminu porady!

Wzór wniosku zajduje się w dołaczonym poniżej pliku.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Oświadczenie NPP Oświadczenie NPP 20-03-13 14:13 17.68KB Oświadczenie NPP pobierz

wszystkie
początek strony