początek strony

Powiat

Spotkanie partnerskich samorządów

2017-03-15, Środa
 

Sieć szpitali, reforma systemu edukacji, inwestycje drogowe i ich źródła finansowania jak również Zamek Piastowski w Raciborzu to główne tematy, które były omawiane na spotkaniu Zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które odbyło się wczoraj w Raciborzu. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski to oficjalny partner naszego powiatu od 2005 roku. Na czele delegacji stanął wicestarosta Józef Gisman.

Posiedzenie rozpoczęło się wizytą w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Historię odbudowy obiektu, wraz z remontem kaplicy, przedstawił starosta Ryszard Winiarski, a plany związane m.in. z adaptacją dawnej słodowni na multimedialne muzeum omówił wicestarosta Marek Kurpis.

Kolejnym długo omawianym tematem była służba zdrowia. Samorządowcy rozmawiali o miejscach szpitali w nowej sieci, wymienili się spostrzeżeniami na temat szans i zagrożeń związanych z propozycją finansowania zadań w tym zakresie.

Podczas spotkania nie zabrakło także rozmów o reformie oświaty, dodatkowym roczniku uczniów jak i zasadach finansowania zmian. Wicestarosta Kurpis opowiedział także o rozpoczęciu realizacji przez nasz powiat projektu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu w Powiecie Raciborskim”, którego rezultatem będzie 18 nowych i wyposażonych pracowni w dwóch raciborskich centrach.

Kolejnym z tematów, który wyjątkowo łączy oba samorządy była budowa Zbiornika Racibórz Dolny. W kwietniu, według informacji z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ma zostać ogłoszony nowy przetarg na wykonawcę, a planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2019.

Po spotkaniu delegacja z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zwiedziła zamek i kaplicę oraz teren raciborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym aqua park i stadion miejski.

wszystkie