początek strony

Powiat

Starostwo Powiatowe w Raciborzu działa wg europejskiej normy ISO 9001:2000, co potwierdzone zostanie przyznaniem certyfikatu jakości ISO na kolejne 3 lata...

2003-08-28, Czwartek
Na kolejne 3 lata Starostwo Powiatowe w Raciborzu ma przedłużoną ważność certyfikatu jakości ISO. Urząd działa już wg normy europejskiej ISO 9001:2000. Działalność Starostwo została wysoko oceniona przez auditorów zewnętrznych RWTŰV z Katowic. Przypomnijmy – system zarządzania jakością wg europejskiej normy ISO w Starostwie Powiatowym w Raciborzu wdrożony został w roku 2000, co potwierdzone zostało przyznanym we wrześniu 2000 r. certyfikatem jakości ISO 9002. Warto dodać, że wówczas Starostwo w Raciborzu było pierwszym urzędem powiatowym w Polsce, które wdrożyło system jakości ISO. Certyfikat przyznawany jest przez RWTŰV na 3 lata. Później organizacja musi zostać poddana tzw. auditowi recertyfikacyjnemu. Co roku przeprowadzane są ponadto audity kontrolne. Audit recertyfikacyjny w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbył się w dniach 26.-27.08.br. Przeprowadzony został przez auditorów zewnętrznych RWTŰV z Katowic – prof. Krystynę Lisiecką i inż. Marka Jabłońskiego. Kontroli poddane zostały niemal wszystkie obszary działalności urzędu związane: z opracowywaniem budżetu powiatu, z nadzorowaniem wykonywania zadań administracji publicznej, z komunikacja i transportem, z geodezją, z edukacją, kulturą i sportem, a także z przedsięwzięciami międzynarodowymi i promocją powiatu. Auditorzy wysoko ocenili działalność urzędu. Podkreślili szczególnie kompetentność pracowników Starostwa, którzy prawidłowo wypełniają główne założenie wizji, misji i polityki jakości urzędu – „urząd przyjazny lokalnej wspólnocie samorządowej i zainteresowanym stronom”. Co ważne, w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zmieniona została cała dokumentacja systemu zarządzania jakością i dostosowana do najnowszej normy europejskiej ISO 9001:2000. Zmieniające się potrzeby, poszczególne cele i dostarczane wyroby wymuszają nieustanne dostosowywanie systemu jakości, stąd też w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zdecydowano o wdrożeniu normy ISO 9001:2000. Najogólniej, założeniem tej normy jest zastosowanie w praktyce metody „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”. Wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oznacza, że urząd nieustannie świadczy usługi spełniające wymagania klientów i wymagania stosowanych przepisów prawnych. Ponadto nowa norma potwierdza też, że Starostwo w Raciborzu dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne zastosowanie systemu jakości ISO. To, że w Starostwie Powiatowym w Raciborzu prawidłowo realizowana jest misja służebności wobec klientów potwierdza także analiza satysfakcji klienta przeprowadzana przez Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Starostwa. Z analizy wypełnianych przez klientów Starostwa ankiet wynika, że z roku na rok rośnie ich zadowolenie z obsługi – 93% klientów ocenia poziom świadczonych w raciborskim Starostwie usług jako bardzo dobry, 95% ocenia bardzo dobrze kontakt z urzędnikiem, a wszystkie sprawy w Starostwie załatwiane są terminowo. Utrudnieniem dla klientów zewnętrznych, jak wynika z ankiet satysfakcji, jest lokalizacja wydziałów Starostwa w trzech budynkach na terenie Raciborza i brak miejsc parkingowych w ich obrębie. Warto także dodać, że w 2003 r. wpłynęły zaledwie dwie skargi klientów, podczas gdy w poprzednich latach w Starostwie zgłaszanych było średnio do 20 skarg rocznie. Po przeprowadzonym audicie recertyfikacyjnym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, auditorzy RW TŰV z Katowic ocenili, że system zarządzania jakością wg europejskiej normy ISO 9001:2000 funkcjonuje prawidłowo w urzędzie. Potwierdzone to zostanie przyznaniem na kolejna 3 lata certyfikatu jakości ISO. Warto dodać, że Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest laureatem III edycji „Śląskiej Nagrody Jakości” w kategorii urzędy administracji publicznej (maj’2001), a także Honorowym Finalistą VII edycji konkursu „Polska Nagroda Jakości” w organizacjach publicznych (listopad’2001).
wszystkie