początek strony

Powiat

Szkolna Akademia Sukcesu "AS" na półmetku

2019-02-27, Środa

Projekt "AS-Szkolna Akademia Sukcesu" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, trwa od stycznia 2018 r. i zakończy się w grudniu br.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ciekawych i różnorodnych formach. Doskonalą umiejętności, zdobywają nową wiedzę i doświadczenia.

W ostatnim czasie uczniowie brali udział m.in. w zajęciach „Matematyka wokół nas” połączonych z nocą w szkole, która rozpoczęła się o 19.00 wspólnym przygotowaniem i zjedzeniem kolacji przy świecach. Zadania matematyczne ukryte były w najciemniejszych zakamarkach szkoły, ich szukanie pełne było emocji i lekkiego dreszczyku. Po północy, dla rozruszania i dodania energii, uczniowie mieli okazję potańczyć w rytmach zumby. Następnie przyszedł czas na matematykę w kuchni. Przeliczanie, odmierzanie, łączenie składników, tworzenie kształtów, pieczenie, dekorowanie i w końcu degustacja przepysznych matematycznych ciasteczek. Na koniec, w ramach odpoczynkowej relaksacji, uczestnicy matematycznej nocy w szkole obejrzeli  film.

Uczniowie mieli również okazję odwiedzić Warsztaty Terapii Zajęciowej "Przystań" w Rybniku i zapoznać się z metodami i formami pracy tam realizowanymi. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega i czym właściwie jest aktywizacja zawodowa oraz jak ważny jest właściwy wybór, planowanie i określenie ścieżki zawodowej. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w powstałej rok temu spółdzielni socjalnej „Z Ikrą”, w której zdecydowana większość osób pracujących to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Uczniowie poznali zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz odbyli krótką lekcję na temat aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Był też czas na wymianę informacji z osobami zatrudnionymi w spółdzielni oraz poznanie korzyści wynikających z zatrudnienia.

Program Akademii "AS" opiera się na stworzeniu dla uczniów  nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem w oparciu o jego możliwości i potrzeby. W ramach projektu dodatkowe kompetencje uzyskują również nauczyciele, którzy biorą udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych powiązanych z programem nauczania w szkole oraz innowacyjną ścieżką dydaktyczną realizowaną w ramach Akademii.

Zajęcia w ramach Akademii prowadzone są z wykorzystaniem nowych zestawów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Dodatkowo, w ubiegłym roku zakupiony został m.in. schodołaz umożliwiający udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Natomiast, w najbliższym czasie, w ramach tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień, zakupiony zostanie specjalistyczny przewijak, na co pozyskane zostało dodatkowe dofinansowanie w kwocie 12.000 zł.

Wartość projektu po zmianie: 496.354,09 zł
Dofinansowanie z EFS: 421.900,97 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 24.817,71 zł
Wkład własny: 49.635,41 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

 

wszystkie