TRANSPLANTACJA NARZĄDÓW I TKANEK - CZY WIESZ WSZYSTKO?

2023-05-31, Środa
 
Transplantacja narządów jest uznanym sposobem ratowania życia i przywracania sprawności osobom chorym, które potrzebują zdrowego narządu, tkanki lub komórek.

Skuteczne leczenie tą metodą przeprowadza się w Polsce od ponad 50 lat. Przeszczepia się nerki, wątrobę, serce, płuca i trzustkę. Wykonuje się także przeszczepienia komórek krwiotwórczych, rogówek i innych tkanek (kości, skóra, zastawki serca).

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów pobrania komórek, tkanek i narządów po śmierci można dokonać, jeśli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

Sprzeciw można zgłosić osobiście lub listownie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów prowadzonym przez Centrum Organizacyjno- Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Formularz pobieramy na stronie internetowej www.poltransplant.pl .

Innym sposobem na wyrażenie sprzeciwu jest oświadczenie pisemne lub ustne złożone w obecności świadków.

W przypadku osoby małoletniej lub osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za życia przedstawiciel ustawowy tej osoby. Osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat mogą wyrazić sprzeciw same.

Osoba, która akceptuje oddanie po śmierci swoich narządów i tkanek może nosić przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie woli. Ma ono charakter informacyjny i nie zwalnia lekarza, mającego zamiar pobrać narządy z obowiązku sprawdzenia istnienia sprzeciwu dawcy.

Więcej dowiedzą się Państwo​ z lektury materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/transplantologia-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,584.html

wszystkie
początek strony