początek strony

Powiat

Transgraniczne programy opieki medycznej...?

2003-08-25, Poniedziałek
Na potrzebę tworzenia sieci uzupełniających się placówek szpitalnych, w których rozwijane będą oddziały świadczące najwyższy poziom usług medycznych, zwracali uwagę pracownicy Sekcji Monitorowania Programów Zdrowotnych Unii Europejskiej śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele śląskiego oddziału NFZ przedstawiają w powiatach na terenie województwa śląskiego różne systemy opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz możliwości skorzystania ze środków pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów transgranicznych. Niedawno gościli w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Współpraca z placówkami medycznymi po drugiej stronie granicy, tworzenie programów transgranicznych w sferze opieki medycznej mają duże znaczenie w sytuacji, gdy po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasze placówki ochrony zdrowia będą konkurować o pacjentów z jednostkami po czeskiej stronie. Ważne jest wtedy również odpowiednie dostosowanie oferty usług medycznych zarówno do placówek w okolicznych powiatach, jak i na terenach przygranicznych w Republice Czeskiej. Przedstawione przez pracowników śląskiego oddziału NFZ, podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, propozycje dotyczyły stworzenia polsko-czeskich informatorów o usługach medycznych na terenach przygranicznych, wymiany informacji pomiędzy dyrekcjami szpitali, wspólnych transgranicznych działań ratowniczych w sytuacjach katastrof. Taka forma współpracy, nawet w Unii Europejskiej, jest tematem nowym: w tym roku realizowane są dwa projekty pilotażowe w dziedzinie służby zdrowia na granicy duńsko-niemieckiej i francusko-holenderskiej. Rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązywanie ponadgranicznych problemów w sferze opieki medycznej wychodzi naprzeciw uruchomiony w bieżącym roku Wspólnotowy Program w Dziedzinie Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008. W ramach tego programu możliwe będzie uzyskanie środków na projekty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, czy ochrony zdrowia publicznego, nie jest natomiast przewidziane finansowanie zwiększenia kontraktów szpitali.
wszystkie