początek strony

Powiat

Uczniowie ZSE w Raciborzu będą się uczyć biznesu w praktyce...

2003-09-01, Poniedziałek
Symulacyjne biuro firmy ubezpieczeniowej uroczyście zostanie otwarte 02.09.br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Biuro pozwoli uczniom w praktyce poznać tajniki prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to jeden z elementów realizowanego w szkole programu „In prove”. „In prove” to autorski program nauczania autorstwa Pani Stefanii Knop (nauczycielki w ZSE). Program realizowany jest w Liceum Ekonomicznymi w klasach o 5-letnim cyklu kształcenia. Założeniem programu jest, oprócz zajęć teoretycznych, praktyczny udział młodzieży w różnych przedsięwzięciach. Symulacyjne biuro firmy ubezpieczeniowej ma na celu przygotowanie młodzieży do roli pracodawcy i pracobiorcy. Poprzez funkcjonowaniu takiego „wirtualnego” biura, uczniowie poznawać będą tajniki prowadzenia biznesu w praktyce. Będą zarządzać firmą ubezpieczeniową, wykorzystując zdobywaną podczas zajęć w szkole wiedzę z zakresu rachunkowości, zarządzania i marketingu. Biuro powstało dzięki sponsorom, czyli działającym w Raciborzu firmom ubezpieczniowym. Symulacyjne biuro firmy ubezpieczeniowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu uroczyście otwarte zostanie 02.09.br. W uroczystości udział weźmie m.in. Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek. Początek o godz. 12.00 w budynku ZSE w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3.
wszystkie