początek strony

Powiat

Udział w pracach składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.

2017-11-21, Wtorek

Starosta raciborski Ryszard Winiarski ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług polegających na udziale w pracach składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.

Szczegóły oferty dostępne są pod adresem: http://www.bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Zapytanie-ofertowe-z-zakresu-niepenosprawnoci/idn:564.html

wszystkie