Umowa na zakup nowoczesnych autobusów podpisana

2019-05-23, Czwartek

Dziś w Starostwie Powiatowym w Raciborzu została podpisana umowa na dostawę 10  nowoczesnych autobusów. Cztery z nich trafią do PKS w Raciborzu już w październiku br., kolejne sześć zostanie dostarczonych do czerwca w przyszłym roku. Umowę w imieniu spółki ABP BUS&COACH ze Słupska podpisał Marek Wyrzykowski, a powiat raciborski reprezentowali starosta Grzegorz Swoboda i wicestarosta Marek Kurpis.

Umowa została podsiana w ramach realizowanego przez powiat raciborski projektu "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim". W ramach zadania do powiatu trafi 10 fabrycznie nowych  niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym i  wyposażeniem dodatkowym, takim jak m.in.:
- system monitoringu wewnątrz i przed autobusem,
- system nagłośnienia zapowiedzi głosowych wraz z mikrofonem dla kierowcy oraz ekranami LED do wyświetlania informacji o przebiegu trasy i kolejnych przystankach,
- bezprzewodowy router (sieć Wi-fi),
- ładowarki USB.

Autobusy przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnościami oraz będą spełniać europejski standard EURO 6 w zakresie ograniczania emisji spalin i hałasu.

Nowe autobusy zastąpią zużyty tabor i obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego.

Zakup autobusów realizowany w ramach projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Wartość zadania: 9.474.310,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 7.028.186,99 zł
Dofinansowanie EFRR (85%): 5.973.958,94 zł
Wkład własny finansowy powiatu: 3.500.351,06 zł.

wszystkie
początek strony