Uwaga! Decyzje o rejestracji pojazdów, wydane przed 2005 r. mogą zostać wygaszone z mocy prawa

2024-05-24, Piątek
Dowód rejestracyjny pojazdu trzymamy w ręce.

W Obwieszczeniu Nr SK.540.1.2024 Starosty Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wygaszenia z mocy prawa decyzji o rejestracji pojazdów znajduje się informacja o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

1. Wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów nastąpi z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.
2. Wygaszenie nie obejmuje pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
3. Pojazd, którego rejestracja zostanie wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem OC oraz badaniem technicznym pojazdu.
4. Wykaz pojazdów podlegających wyrejestrowaniu, sporządzony przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji, dostępny jest w:
- siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, budynek B, pokój nr 4 (Wydział Komunikacji i Transportu) - w godzinach pracy urzędu,
- Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego, pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Obwieszczenie-w-sprawie-wygaszenia-z-mocy-prawa-decyzji-o-rejestracji-pojazdw/idn:1012.html

wszystkie
początek strony