Uwaga Kierowcy! Od kwietnia wraca 30-dniowy termin na rejestrację oraz zgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu

2023-03-17, Piątek
Dokumenty do rejestracji pojazdu

W związku z zakończeniem stanu zagrożenia pandemicznego, od 1 kwietnia nabycie i zbycie pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty transakcji. Taki sam termin dotyczy rejestracji pojazdu sprowadzonego z krajów UE – 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu. Za niedotrzymanie tego terminu przepisy przewidują karę pieniężną.

Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji bez konieczności umawiania terminu wizyty, za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy zakupu/sprzedaży lub faktury.

Wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na strona BIP urzędu: https://bip.powiatraciborski.pl/download/363.pdf 

Rejestracji pojazdu można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Komunikacji. Zalecamy umówić wcześniej termin wizyty jednak istnieje też możliwość załatwienia formalności bez uprzedniego umawiania. 

Wizytę można umówić telefonicznie lub samodzielnie w internetowym systemie rezerwacji:
- tel.: 32 45 97 398 
- system rezerwacji terminów: https://rezerwacje.powiatraciborski.pl/reservations/pol/login

wszystkie
początek strony