początek strony

Powiat

Wakacje to czas remontów w placówkach oświatowych...

2003-07-28, Poniedziałek
Okres wakacyjny w wielu placówkach oświatowych to czas remontów. Niestety, z uwagi na skromny budżet oświaty, w tym roku w placówkach, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym, odbywają się jedynie konieczne do przeprowadzenia prace remontowe. W trzech szkołach przeprowadzane są inwestycje termomodernizacyjne, których koszt wynosi blisko 3 mln zł. W jednej szkole remontowany jest dach. Inwestycje termomodernizacyjne przeprowadzane saw Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu (wymiana kotłowni, sieci wewnętrznej c.o., wymiana okien i ocieplanie budynku), w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu (wymiana instalacji wewnętrznej c.o. i wymiana okien) i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (wymiana kotłowni i sieci wewnętrznej c.o.). Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 3 mln zł. Na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągnięta została preferencyjna pożyczka w wysokości 1 mln 604 tys. zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,72% w skali roku, a połowa pożyczki (802 tys. zł.) zostanie umorzona przez WFOŚiGW tuż po zakończeniu realizacji inwestycji. Ponadto Powiat Raciborski otrzymał z WFOŚiGW dotację w kwocie 735 tys. zł. Pozostałe środki, czyli 640 tys. zł., pochodzą z budżetu powiatu. Inwestycje termomodernizacyjne przeprowadzane są w placówkach w okresie wakacyjnym, a zakończenie prac przewidywane jest najpóźniej w październiku br. Z kolei w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu rozpoczęto remont dachu. Całkowity koszt remontu oszacowano na 300 tys. zł. Jeśli Powiat Raciborski otrzyma dotację z MENiS na przeprowadzenie tej inwestycji, to remont zostanie zakończony jeszcze w tym roku. W przeciwnym razie, realizacja inwestycji zostanie podzielona na 2 lata. Ponadto w niektórych placówkach w czasie wakacji przeprowadzane są drobne prace remontowe, polegające głównie na odmalowaniu pomieszczeń. Placówki prowadzą te remonty w ramach posiadanych środków.
wszystkie