początek strony

Powiat

Wicestarosta ponownie na czele Zarządu Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej

2018-02-27, Wtorek

21 lutego br. w Katowicach odbyło się Zebranie Ogólne Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w Katowicach.  Forum to organizacja szkoleniowo-konsultacyjna działająca pod patronatem Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki. Zrzesza 79 samorządów. Na  spotkaniu zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2017 oraz odbyły się wybory nowego Przewodniczącego i Zarządu Forum na lata 2018 - 2020.

Przewodniczącym Forum ponownie został wybrany Marek Kurpis - wicestarosta, natomiast do Zarządu Forum także ponownie zostali wybrani: Bogdan Adamczyk z Lysek, Damian Moric z Rydułtów oraz Katarzyna Zychowicz z Koziegłów.

Głównymi celami działania Forum są:

1) podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego;
2) wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;
3) prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji;
4) współpraca ze środowiskami z zakresu oświaty;
5) nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zainteresowanymi podobną problematyką.

Wśród najważniejszych tematów, którymi zajmować się będą członkowie Forum w 2018 roku będą przede wszystkim zagadnienia z zakresu finansowania oświaty, organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 oraz Systemu  Informacji Oświatowej.

wszystkie