początek strony

Powiat

Wicestarosta ponownie przewodniczącym Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej

2020-01-17, Piątek

W styczniu w Katowicach odbyło się Zebranie Ogólne Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w Katowicach. Forum to organizacja szkoleniowo-konsultacyjna działająca pod patronatem Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki. Zrzesza blisko 80 samorządów. Na spotkaniu zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2019 oraz odbyły się wybory nowego przewodniczącego i zarządu Forum na lata 2020 - 2022.

Ponownie przewodniczącym Forum wybrany został Marek Kurpis - wicestarosta, natomiast do Zarządu Forum także ponownie zostali wybrani: Bogdan Adamczyk z Lysek, Damian Moric z Rydułtów oraz Katarzyna Zychowicz z Koziegłów.

Głównymi celami działania Forum są:
1) podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego;
2) wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;
3) prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji;
4) współpraca ze środowiskami z zakresu oświaty;
5) nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zainteresowanymi podobną problematyką.

wszystkie