początek strony

Powiat

Większe środki na likwidację barier architektonicznych i sprzęt dla osób niepełnosprawnych

2017-08-31, Czwartek
 

Dnia 29 sierpnia 2017 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr XXXII/298/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r.

W cytowanej uchwale o 30 000,00 zł zwiększono środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz o 33 118,00 zł środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

wszystkie