początek strony

Powiat

Wojewoda Śląski z wizytą gospodarczą w powiecie raciborskim.

2020-07-16, Czwartek

W związku z planowaną inwestycją w Gminie Pietrowice Wielkie, na którą Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, odbyło się spotkanie Wojewody Śląskiego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz lokalnej firmy EKO-OKNA, partycypującej w inwestycji pokrywając wkład własny. W trakcie wizyty wojewoda zwiedził  jej główną siedzibę oraz  zapoznał się zakresem działalności firmy, która jest jednym z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie i nie tylko. W trakcie wizyty dokonano podsumowania inwestycji drogowych w Gminach Pietrowice Wielkie oraz Kuźnia Raciborska dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejnym etapem krótkiej wizyty było spotkanie z: przedstawicielami klubów radnych Rady Powiatu Raciborskiego, Członków Zarządu, Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego. W związku z apelami mieszkańców naszego powiatu dotyczącymi uciążliwości, jakie stanowi dla nich przekształcenie szpitala wielofunkcyjnego w jednoimienny szpital zakaźny, a także w oczekiwaniu na pozytywną decyzję wojewody w sprawie powrotu Szpitala Rejonowego im dr. J. Rostka w Raciborzu do swojej działalności statutowej sprzed ogłoszenia stanu pandemii COVID-19, przedstawiono koncepcję wyjścia raciborskiej lecznicy z formy jednoimiennego szpitala zakaźnego. Na zakończenie wizyty zaprezentowano projekt kolejnej planowanej inwestycji -  rozbudowy drogowej.
wszystkie