początek strony

Powiat

Wybór kandydatów do Rady Nadzorczej PKS sp. z o.o. w Raciborzu

2019-05-23, Czwartek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza nabór kandydatów na kadencję 2019-2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dot. naboru są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego: https://bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Ogoszenie-o-naborze-kandydatw-do-Rady-Nadzorczej-PKS-w-Raciborzu/idn:637.html

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza" do 13 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

wszystkie