początek strony

Powiat

Wyniki konsultacji społecznych projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego

2018-10-08, Poniedziałek

Powiat Raciborski ogłasza wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu odnośnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.

Konsultacje trwały od dnia 6 sierpnia 2018 r. do dnia 22 sierpnia 2018 r.

Podmioty wymienione w tytule ogłoszenia nie wniosły uwag do konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.

wszystkie