początek strony

Powiat

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

2019-11-05, Wtorek

Powiat Raciborski ogłasza wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu.

Konsultacje trwały od dnia 03.10.2019 r. do dnia 09.10.2019 r.

Podmioty wymienione w ogłoszeniu nie wniosły uwag do konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.
wszystkie